Jeugdfonds Sport en Cultuur

Te weinig geld voor sportclub of creatieve les?

Je kind wil graag voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen. Is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We betalen voor kinderen en jongeren de contributie / het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

Zo kan je kind meedoen!

Het Jeugdfonds Sport voorziet ondersteuning in de contributie voor kinderen van 4 t/m 17 jaar. Je kunt zelf geen bijdrage aanvragen. Daar is een intermediair voor nodig. Bijvoorbeeld een van onze buurtsportcoaches. Als de aanvraag ingediend is, kan het kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. De contributie of het lesgeld wordt direct betaald aan de club of instelling waar het kind op les gaat. 

Hoe werkt het?

stap 1. Contact met de buurtsportcoach over het aanvragen van het jeugdfonds;
stap 2. Aanleveren benodigde informatie (zie volgende pagina) per mail of hardcopy;
stap 3. Buurtsportcoach achterhaalt benodigde contributie gegevens vanuit de sportaanbieder;
stap 4. Buurtsportcoach dient de aanvraag in;
stap 5. Jeugdfonds controleert de aanvraag;
stap 6. Wanneer de aanvraag compleet én geactiveerd is door JSF, streeft het Jeugdfonds erna om binnen twee weken na ontvangst van de factuur de sportaanbieder te betalen.

Een aanvraag doen? 

Vragen?

Neem gerust contact op met de buurtsportcoach jeugd, want wij helpen u graag. buurtsport@helpgewoon.nl, p.verheij@helpgewoon.nl of g.schuurman@helpgewoon.nl
Of kijk online op www.jeugdfondssportencultuur.nl.