Vakdocent bewegingsonderwijs

Vakdocent bewegingsonderwijs

Het belang van bewegingsonderwijs

Bewegen is gezond. Voldoende bewegen is daarom belangrijk voor iedereen. Voor kinderen geldt dit in het bijzonder. Allereerst om gezond en fit te blijven, maar ook voor hun ontwikkeling. Via beweging en sport leren zij zich motorisch te ontwikkelen, vaardigheden te ontwikkelen als samenwerken en het omgaan met winst en verlies, respect hebben voor elkaar, omgaan met beperkingen, grenzen verleggen en houden aan regels. Daarbij vergroot bewegen de gezondheid en helpt het om risico op overgewicht te verlagen en ziekten op latere leeftijd te voorkomen. Tot slot toont onderzoek aan dat kinderen betere leerprestaties hebben als ze meer en beter gymles krijgen. Al met al heeft het voldoende bewegen dus een heleboel positieve effecten voor kinderen.

Om mee te werken om de werkdruk te verlagen voor groepsleerkrachten bieden wij scholen een vakleerkracht bewegingsonderwijs voor een aantal uren per week in overleg met de desbetreffende school. Deze vakleerkracht is bij Helpgewoon Buurtsport in dienst en zal zijn/haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk in het basisonderwijs uitvoeren.

  

Voordelen van deze aanpak:

  • De school hoeft geen vakleerkracht aan te stellen;
  • Het werknemerschap ligt bij Helpgewoon Buurtsport;
  • Ook voor een klein aantal uren per week heeft u toch de mogelijkheid om kwalitatief goed         bewegingsonderwijs aan te bieden.
  • De groepsleerkracht hoeft niet aanwezig te zijn tijdens de lessen bewegingsonderwijs en heeft hierdoor meer tijd voor andere taken;
  • De vakleerkracht signaleert problemen als: motorische achterstanden, overgewicht en pestgedrag en pakt dit aan;
  • Extra sport- en beweegactiviteiten als pauzespelen en naschoolsportaanbod zijn in overleg ook mogelijk;
  • De vakleerkracht heeft nauw contact met de buurtsportcoaches van Helpgewoon Buurtsport, waardoor verwijzing naar sport- en beweegprogramma’s eenvoudig mogelijk is.
  • De vakleerkracht is ook Intermediair van het Jeugdfonds sport en cultuur.

Lesbevoegdheid

Sinds 2006 mogen alleen groepsleerkrachten met een aanvullende bevoegdheid of vakleerkrachten LO-bewegingsonderwijs geven aan groep 3-8. Dat wil zeggen: een bevoegde (vak)leerkracht ALO of leerkracht PABO in het bezit van de vakbekwaamheid lichamelijke oefening. Voor bewegingsonderwijs aan groep 1 en 2 is deze bevoegdheid niet verplicht.

De uitvoering via Helpgewoon Buurtsport zal geschieden via een ALO gediplomeerde vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Daarnaast is de vakleerkracht niet alleen een bewegingsonderwijzer, maar ook een ambassadeur voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Daarbij zal hij verbinding maken met de lokale sportinfrastructuur als sportaanbieders, evenementen en beweegmogelijkheden in en rondom de school.

Interesse of meer informatie? Neem dan snel contact met ons op via buurtsport@helpgewoon.nl