Inwoners van de Oude IJsselstreek

De Buurtsportcoaches zetten zich in voor een actieve, gezonde en veilige leefomgeving, waarin iedereen op een laagdrempelige wijze gestimuleerd wordt om meer te gaan bewegen. Dit betekent dat wij u graag helpen bij o.a. het volgende:

  • Als het lukt niet om een passend (aangepaste)sport- en beweeg aanbod te vinden;
  • Meer informatie over de sportstimuleringsprojecten en/of -activiteiten;
  • Inwonersinitiatieven of vragen die gerelateerd zijn aan bewegen;
  • Het Jeugdsportfonds.

Voor informatie over de sportstimuleringsprogramma’s kunt u op onze website kijken bij kinderen & jeugd en/of volwassenen & senioren. Vergeet ook niet om in onze agenda te kijken naar de diverse sportstimuleringsactiviteiten die wij jaarlijks organiseren.

Heeft uw een (hulp)vraag? Twijfel niet en neem contact met ons op.

 

Lokale partijen

Binnen verschillende domeinen gericht op sport, gezondheid en welbevinden, werken wij graag met lokale partijen aan een veilig, sportief en gezond leefklimaat. Ons Buurtsportnetwerk groeit dus mocht u hierin kansen zien, dan horen wij dat graag.

 

Scholen

Scholen hebben een belangrijke functie binnen de ontwikkeling van kinderen en het signaleren van bijzonderheden. Wij werken daarom graag samen met alle scholen uit de gemeente en de gymdocenten. Hierin werken wij bijvoorbeeld aan; clinics, pauze spelen en het naschoolssportaanbod om kinderen kennis te laten maken met sport- en spel activiteiten en in te spelen op voldoende bewegen. Daarnaast richten wij ons samen op de motorische vaardigheden en eventuele ondersteuning, Koningsspelen en sportdagen.

 

Sportaanbieders

Sportaanbieders zijn belangrijk in de realisatie van een passend sport- en beweegaanbod voor alle inwoners zijn. Daarnaast mag de (maatschappelijke)functie van een sportaanbieder binnen de samenleving niet onderschat worden. Helpgewoon Buurtsport vindt het dan ook van belang dat sportverenigingen ondersteuning kunnen krijgen binnen het behouden en binden van (nieuwe) leden, het ontwikkelen van diverse maatschappelijke functies en het zijn van een vitale verening.
De buurtsportcoach kijkt graag waar er ondersteuning geboden kan worden. Daarnaast wordt er graag gekeken de mogelijkheden om elkaar te versterken.