Hieronder staat het aanbod voor het schooljaar 2022-2023. Deze initiatieven zijn ontwikkeld voor de basisschool leerlingen, ter bevordering van een gezonde jeugd. Het bevat algemene initiatieven en maatwerk, waarbij er per school wordt afgestemd wat er wel of niet wordt ingezet.

Fietsvaardigheden / Fiets Fun

Vanuit een hulpvraag en het Lokaal Sportakkoord zijn we in 2022 gestart met een nieuw fietsplan in Terborg. Hierbij wordt er gedurende het gehele jaar op verschillende manieren aandacht besteed aan het belang van fietsen en de fietsvaardigheden. Dit bestaat o.a. uit: monitoring, enquête onder ouders, loopfietsles, observeren van het verkeer, fietslessen, dode hoek lessen en nieuwsbrieven. 

De opgedane kennis willen we dit jaar zo vormgeven dat alle scholen er gebruik van kunnen maken.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Logo Jeugdfonds Sport en CultuurAls er gesignaleerd wordt dat er financiĆ«le problemen zijn en de school zelf geen intermediair heeft, dan kunnen de buurtsportcoach en cultuurcoach helpen. Samen met de ouder/verzorger van het kind dienen zij een aanvraag in bij het Jeugdfonds. Vaak is binnen een week al duidelijk of de contributie (en eventueel de benodigde sportspullen) door het fonds betaald wordt. 

  • Aanvragen sport: p.verheij@helpgewoon.nl of 06 - 212 15 392
  • Aanvragen cultuur: info@wildakobes.nl of 06 - 117 634 84

Koningsspelen en sportdagen

KoningsspelenOp vrijdag 21 april 2023 zijn er de landelijke Koningsspelen (er zijn ook scholen die voor een andere datum kiezen). Op sportpark de IJsselweide organiseren wij samen met het Graafschap College een gezamenlijke dag voor drie basisscholen. Verder bekijken wij per hulpvraag waar onze wij ondersteuning kunnen bieden, in de voorbereiding en/of uitvoering. 

Daarnaast helpen de vakdocenten en de buurtsportcoach ook bij de organisatie van diverse sportdagen. Hierbij wordt ook de samenwerking gezocht met studenten van het Graafschap College Sport & Bewegen.

MQ-Scan en Gym Extra

Logo MQ ScanAankomend schooljaar maken 10 basisscholen gebruik van de MQ-Scan, die met onze ondersteuning wordt uitgevoerd. Op basis van de resultaten worden de Gym Extra lessen ingepland. Dit vervolgaanbod, bestaande uit 6 à 8 lessen, zorgt ervoor dat kinderen in een klein groepje onder begeleiding van onze vakdocent extra kunnen oefenen. Dit bevorderd het zelfvertrouwen, de motorische vaardigheden en zorgt voor veel beweeg plezier.

Vakdocent: “Je ziet dat bij kinderen die het eng vinden om van een verhoogd vlak naar beneden te springen, tijdens deze lessen de ruimte krijgen om hun eigen grenzen op te zoeken en deze ook te benutten. Ze beginnen laag in het wandrek, want dat durven ze, maar uiteindelijk durven ze toch steeds hoger te klimmen en naar beneden te springen. Het ervaren van vertrouwen in eigen kunnen is ontzettend belangrijk, het brengt deze kinderen verder in de motorische vaardigheden. Daarnaast staat natuurlijk altijd het plezier centraal. Zo gaf leerling 'x' tijdens de vragenlijst aan dat ze gym op school heel erg stom vindt, maar ze gaf aan het einde van de pilot aan dat ze Gym Extra erg leuk vond.”

Nationale Sportweek 16 t/m 25 september 2022

Logo Nationale SportweekVoorafgaand aan de Nationale Sportweek ontvangen alle scholen per mail een beweegchallenge met bijbehorende fimpjes. Deze challenge kan tijdens de NSW eenvoudig worden uitgevoerd in de klas en zorgt voor een extra beweegmoment tijdens de dag. Daarnaast kunnen scholen zelf aangeven of ze gebruik willen maken van het extra beweegmoment op het schoolplein, verzorgd door de buurtsportcoach.

Nijntje Beweegdiploma

Logo nijntje BeweegdiplomaHet Nijntje Beweegdiploma is een erkende interventie dat bestaat uit een serie beweeglessen waarin het kind (2-6 jaar) spelenderwijs en met veel plezier de essentiĆ«le basisvormen van bewegen leert. Balans houden, snel reageren en concentreren, zijn een paar aspecten die je het beste al op jonge leeftijd kan leren. Tijdens deze lessen komen allle essentiele onderdelen aan bod, waardoor het kind een belangrijke motorische basis legt voor de rest van zijn/haar leven!

Een basisschool of kinderopvang kan meer informatie over de mogelijkheden en de kosten van deze lessenreeks, bestaande uit 20 lessen, aanvragen bij onze gecertificeerde buurtsportcoach Paulien. 

Sjors Sportief en Creatief

Logo Sjors Sportief & CreatiefDit schooljaar hanteren we weer dezelfde planning. In mei/juni start de tekenwedstrijd en in september volgen de boekjes. Deze boekjes mogen tijdens de Nationale Sportweek worden uitgedeeld en bij iedere school zit er weer een gouden ticket verstopt tussen de boekejs. Vervolgens volgt er rond februari weer een flyer.

Alle activiteiten zijn te vinden op www.actiefinoudeijsselstreek.nl

Speelpleincoaches

De school selecteert 6 à 8 leerlingen uit groep 7 en/of 8 die door de buurtsportcoach worden opgeleid tot Speelpleincoach. Deze opleiding duurt 8 weken en hierbij leren ze een pauzespel te begeleiden. Na de opleiding zijn zij samen verantwoordelijk om 1x per week een pauzespel te verzorgen en hiervoor krijgen ze een eigen materialenbox. Dit initiatief is ter bevordering van de creativiteit en het samenspelen op het schoolplein. En het is natuurlijk erg leerzaam voor de Speelpleincoaches.

 Leerkracht: “Ook dit schooljaar doen er wekelijks weer een grote groep kinderen mee aan het spel van de speelpleincoaches.”
Leerkracht: “Het is een prettige samenwerking en bij vragen weten we je natuurlijk te vinden.”

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Wij geloven in de meerwaarde van een gediplomeerd vakdocent voor de gymlessen, want een goede motorische ontwikkeling en plezier in bewegen heeft voor nu en later veel positieve effecten. Daarom zetten wij ons in om de scholen ook de mogelijkheid te bieden om de vakdocent via Helpgewoon Buurtsport aan te stellen.

Voordelen van deze aanpak

  • De school hoeft geen vakleerkracht aan te stellen, het werknemerschap ligt bij Helpgewoon Buurtsport;
  • Ook voor een klein aantal uren per week heb je toch de mogelijkheid om kwalitatief goed bewegingsonderwijs aan te bieden.
  • De groepsleerkracht hoeft niet aanwezig te zijn tijdens de lessen bewegingsonderwijs en heeft hierdoor meer tijd voor andere taken;
  • De vakleerkracht signaleert problemen als: motorische achterstanden, overgewicht en pestgedrag en pakt dit aan;
  • Extra sport- en beweegactiviteiten als pauzespelen en naschoolsportaanbod zijn in overleg ook mogelijk;
  • De vakleerkracht heeft nauw contact met de buurtsportcoaches, waardoor verwijzing naar sport- en beweegprogramma’s eenvoudig mogelijk is.

Directeur: "We zijn zeer tevreden over deze samenwerking en erg blij met onze vakdocent."

Nieuws en Social Media Helpgewoon BuurtsportHeb jij, als inwoner, sportaanbieder, school of organisatie een hulpvraag of idee?
Laat het ons dan weten! Want wij werken graag vraaggericht samen.

 »» Volg ons op Instagram en Facebook voor het laaste nieuws.